O PROJEKTU FRAM

Cílem projektu FRAM je zvýšit povědomí o problematice aktivního stárnutí a účast klíčových zainteresovaných subjektů ve vytváření politik v oblasti aktivního stárnutí.

Mezi klíčové aktivity projektu patří především:

  • Pořádání workshopů a konferencí
  • Vytvoření strategického plánu pro aktivní, zdravé a důstojné stárnutí
  • Vytvoření manuálu municipalit
  • Vytvoření nové legislativy pro oblast dlouhodobé péče