hlavní stránka » O PROJEKTU » Akce

Akce

03.12.2012

V oblasti aktivního stárnutí vymýšlet Ameriku netřeba!

V rámci projektu FRAM proběhl 29. 11. 2012 v Grébově vile v Praze workshop s názvem Aktivní zdravé stárnutí. Za přítomnosti erudovaných odborníků byly diskutovány nástroje a příklady dobré praxe, které by právě k aktivnímu a zdravému stárnutí v prostředí České republiky měly napomoci.

V úvodním slovu zástupkyně pořádajícího think thanku CELLA doc. MUDr. Iva Holmerová Ph.D. představila účel workshopu. „Na základě probíhající výzkumného šetření chceme vytvořit manuál, který bude sloužit k rozvoji dobré praxe v aktivním stárnutí. Manuál by měl vyslyšet potřeby obcí a seniorů samotných. “

„Jsou to právě obce, které jsou seniorům nejblíže. Jsou místem, kde se služby a aktivity pro seniory rozvíjejí a tvoří.“ zdůraznil pak za partnera projektu, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Mgr. Tomáš Roubal.

Příkladem obce, která se dá za příklad vzorové dobré praxe směle označit, jsou Prachatice. Právě zástupkyně této municipality, paní Rabenhauptová osvětlila přístup své obce v této problematice „Důležité je věci řešit tzv. na míru. A v neposlední řadě si musíme uvědomit, že v oblasti aktivního stárnutí nemusíme vymýšlet Ameriku. Něco již funguje, tak proč to měnit?“

Zástupce zahraniční dobré praxe, která je taktéž v hledáčku vznikajícího Manuálu dobré praxe, Bos Joke, představila tzv. Meeting Centers v Nizozemsku. Centra jsou určena osobám trpícím Alzheimerovu chorobu a jsou tak jedinečnou ukázkou práce s tzv. zranitelnými skupinami seniorů.

Na workshopu byla dále prezentována celá řada dalších pozoruhodných příkladů z oblasti ICT technologií či architektury, nebyly však opomenuty ani potřeby seniorů a pečujících, tedy hlavních aktérů stárnutí.

Workshop Aktivní a zdravé stárnutí tak představil zásadní trendy v oblasti dobré praxe, jehož mechanismy chce CELLO podrobněji rozvést v chystaném Manuálu dobré praxe. Ten má být, jako jeden z hlavních výstupů projektu FRAM, dokončen v létě roku 2013.

 

Fotogalerie