hlavní stránka » AKTUALITY

Aktuality

listopad 2012

AKTIVNÍ ZDRAVÉ STÁRNUTÍ V ČR

Workshop dobré praxe ve zdravém a aktivním stárnutí na úrovni samospráv.

Cílem mezinárodního workshopu je poskytnout prostor pro prezentaci, diskusi a rozhodnutí o kritériích výběru modelu dobré praxe v politikách zdravého a aktivního stárnutí a dlouhodobé péči na samosprávní/regionální úrovni.

Workshop je klíčový pro výměnu nápadů, vzájemné učení, know-how a zpětnou vazbu poskytovatelů stejně jako pro určení nejlepších vzorů s ohledem na jejich přenositelnost do České republiky.

Na workshopu budou prezentovány modely dobré praxe. Ty budou na workshopu v rámci moderované diskuze evaluovány a to z hlediska jejich možného zapojení do modelu aktivního stárnutí a dlouhodobé péče v ČR na úrovni samospráv.

Workshop bude rozdělen do několika tematických bloků, které se různými aspekty aktivního stárnutí dotýkají. Shrnutí 1. dne prezentací a diskusí bude použito v druhé části workshopu, kde budou osvědčené postupy podrobeny expertní diskuzi. Ta by měla rozsoudit, které z těchto postupů bude vhodné zařadit do Toolkitu dobré praxe určených pro distribuci do samospráv.

Workshop je organizován Centrem pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO), které je tak zodpovědné za obsahovou a expertní náplň workshopu.

Na workshop je možné se registrovat po obdržení osobní pozvánky.

Fotogalerie

Přílohy