hlavní stránka » AKTUALITY

Aktuality

03.04.2012

Kde hledat nevyužitý potenciál v Česku?

Na Ministerstvu zdravotnictví proběhla 22. 3. 2012 konference s názvem Aktivní zdravé stárnutí. Záměrem konference bylo spustit projekt, který realizuje MZ ČR společně s Univerzitou Karlovou a European Centre for Social Welfare Policy and Research. Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské komise.

Jak už název konference napovídá, hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí naší společnosti o přínosech aktivního a zdravého stárnutí. Jak uvedla vedoucí projektu PhDr. Ludmila Vostřáková „Projekt by měl přinést mnoho reálných důkazů a faktů o výhodách aktivního a zdravého stárnutí.“

Hned v úvodním slovu paní doktorka Vostřáková zdůraznila potřebu změny vnímání starších občanů a nutnost vytvoření podmínek k maximalizaci znalostí a zkušeností této nejrychleji rostoucí části naší společnosti. Projekt má i přesah do jiných zemí Evropské unie. Ing. Mátl proto uvedl nástin vývoje politik EU v oblasti aktivního stárnutí. V rámci České republiky se projekt zaměří na příklady dobré praxe na municipální úrovni. Za výzkumníky projektu Mgr. Radka Vepřková, že „vycházíme z přesvědčení, že k úspěchu lze dojít pouze díky úzké spolupráci s obcemi.“

Docentka Holmerová ve svém příspěvku uvedla hned několik případů českého ageismu, tedy diskriminace skupiny na základě věku. „Je smutným faktem, že v ČR jsou senioři vnímání až o jednu třetinu hůř, než v ostatních státech unijní Evropy“ uvedla. Zajímavé byly i podněty z diskuze s přítomným odborným publikem. Z ní například vyplynulo, že vnímání seniorů samotných se dá ovlivnit i brzkou výchovou, vzděláváním a přístupem rodiny samotné k tématu seniorů.

„Staří lidé nejsou břemenem. Staří lidé jsou přínosem pro celou společnost.“ uvedl mimo jiné ve svém příspěvku Ricardo Rodriques z European Centre for Social Welfare Policy and Research a projekt Aktivního a zdravého stárnutí Ministerstva zdravotnictví se to pokusí bezezbytku svými aktivitami potvrdit.