hlavní stránka » AKTUALITY

Aktuality

01.01.2013

Projekt FRAM má za sebou první rok!

Projekt FRAM má za sebou první rok své existence a tak nám dovolte, abychom Vás seznámili s klíčovými událostmi projektu věnovaného aktivnímu a zdravému stárnutí.

Projekt byl oficiálně zahájen Kick off meetingem a Kick off konferencí v březnu tohoto roku. Účelem konference bylo představit projekt FRAM odborné veřejnosti. Z dalších akcí, které v projektu proběhly, jmenujme především Zahraniční workshop pořádaný naším rakouským partnerem European Centre for Social Welfare Policy and Research. Ten byl realizován za účelem přenosu rakouské dobré praxe do České republiky. Poslední akcí realizovanou v roce 2012 byl Workshop aktivní zdravé stárnutí. Workshop, který byl uskutečněn v nádherném prostředí pražské Grébovky, prezentoval dobrou praxi v ČR na úrovni municipalit a v neposlední řadě představil aktuální výstupy práce druhého partnera projektu, think thanku CELLO.

V projektu FRAM zároveň probíhají práce na analytické studii zabývající se nemocností a disabilitou populace zaměstnanců a mezi lidmi ekonomicky aktivními, analýze čerpání sociálních dávek, analýze právního systému v oblasti aktivního stárnutí. Ministerstvo zdravotnictví se v rámci projektu zapojilo i do přípravy národního akčního plánu přípravy na stárnutí a prezentovalo tento projekt na mezinárodních konferencích v Dánsku a na Kypru.

V projektu jsme taktéž zahájili výzkum na úrovni municipalit, ze kterého má vzejít jeden z hlavních výstupů - Manuál dobré praxe. Doposud dosažené poznatky výzkumu shrnuje Zpráva o dobré praxi, která je k dispozici ke stažení zde: http://framprojekt.eu/ke-stazeni

I v roce 2013 máme v plánu realizovat celou řadu aktivit a analytické práce. Namátkou upozorněme na únorovou konferenci, která by měla představit finální výstup našeho rakouského partnera, realizaci 14 seminářů v krajích České republiky, na kterých chceme prezentovat Manuál dobré praxe či závěrečnou konferenci projektu v listopadu 2013.

Budeme rádi, když se s Vámi v tom novém roce 2013 budeme v rámci akcí projektu FRAM setkávat. Domníváme se totiž, že Vám mohou být výstupy a aktivity projektu FRAM ve vašem profesním zaměření užitečné. Pro aktuální informace o projektu sledujte i naše  facebookové stránky http://www.facebook.com/FRAMproject

Přejeme Vám krásný vstup do nového roku 2013!