hlavní stránka » AKTUALITY

Aktuality

03.04.2013

Výzkum dobré praxe v municipalitě Horsens

V polovině března podniklo CELLO, partner projektu FRAM, výzkumnou cestu na sever do studeného Dánska. Cílem cesty bylo nalézt dobrou praxi v oblasti aktivního stárnutí především u tzv. zranitelných skupin seniorů.

Tyto postupy chce CELLO reflektovat ve vznikajícím Manuálu dobré praxe pro samosprávy, který bude výstupem projektu FRAM. Kritériem pro uvedení dánských příkladů dobré praxe v Manuálu je především jejich přenositelnost do českého prostředí.

Výzkumníkům CELLA byl nejprve představen celý organizační systém centra Sudheadcenter Ceres. To disponuje 750 zaměstnanci, kteří mají dohromady zodpovědnost za 35 000 obyvatelů Horsens. Centrum tvoří domov seniorů, denní stacionář a respitním centrum pro pečující. Systematicky se zaměřuje i na preventivní činnost, a to v oblasti diabetu, kouření, cévních chorob či rakoviny a demence.

V Horsens je kladen důraz na aktivizaci klientů, a to například tím, že zůstávají co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, tedy doma. V centru se jim pak nenabízí strojené a uměle vytvořené aktivity, ale naopak aktivity, které by osoby činily za normálních okolností ve svém každodenním životě, tedy tzv. mikroaktivity (například příprava čaje a žehlení).

Centrum disponuje taktéž širokou základnou dobrovolníků, které získalo novinovým inzerátem. S dobrovolníky udržuje neustálý kontakt, a to například prostřednictvím sms brány, kde dobrovolníci sami nabízejí svou volnou kapacitu, a to v konkrétní den a čas.

Misí centra je pak tzv. být ředitelem vlastního života, která by se dala shrnout do premisy ponechat lidi co nejdéle nezávislými a respektovat jejich potřeby. Tuto misi udržují i získáváním zpětné vazby, a to nejen od klientů samotných, ale i rodinných pečujících a zaměstnanců. Každý je totiž zodpovědný za to, aby se mise splnila.

Výzkumníci navštívili i domov pro lidi s těžkou demencí, kde se služby o tuto cílovou skupinou vzájemně doplňují. Velmi důležitým nástrojem je v oblasti péče o tuto rizikovou skupinu osoba tzv. konzultanta, která koordinuje cestu klienta systémem horsenské péče. Konzultant má taktéž povinnost edukace vůči rodinným příslušníkům, personálu a koordinuje i zaškolení nově příchozího zaměstnance centra.

Výzkum v Dánsku nabídl výzkumníkům zcela jiný pohled na aktivní. Stáří je zde totiž, na rozdíl od nás, pojímáno jako zdroj, ze kterého mohou těžit všichni členové společnosti.

Fotogalerie

Dobrovolníci v horsenském centru Horsenské centrum