hlavní stránka » O PROJEKTU » Cíl projektu

Cíl projektu FRAM

Hlavním cílem projektu je podpořit kvalitu, udržitelnost, dostupnost a efektivitu výdajů na služby zajišťující zdravotní, sociální a dlouhodobou péči.

Projekt chce tohoto cíle dosáhnout skrze navržení nových pravidel a postupů, které by podpořily tzv. aktivní, zdravé a důstojné stárnutí v České republice.

Cílem projektu je nashromáždit statistická data o stárnoucí populaci a jejích zranitelných skupinách a data o současné situaci v poskytování služeb zdravotní a dlouhodobé péče v České republice.

Projekt chce zároveň zhodnotit úspěšné politiky v oblasti podpory aktivního a zdravého stárnutí v rámci EU tak, aby došlo ke zvýšení kvality, dostupnosti a udržitelnosti vytvořeného systému.

Dalším cílem je  vylepšit koordinaci politiky mezi účastníky prostřednictvím navrhování národního politického rámceStrategického plánu pro aktivní, zdravé a důstojné stárnutí a poskytování služeb zdravotní a dlouhodobé péče.

Cílem je taktéž převést principy zdravého a aktivního stárnutí do praktických doporučení, které umožní obcím plánovat a zajišťovat nástroje dlouhodobé péče, při nichž by se uplatňovaly principy aktivního, zdravého a důstojného stárnutí.

Cílem projektu je taktéž zvýšit povědomí o potenciálu aktivního a zdravého stárnutí. Projektu jde také o navýšení spolupráce širší veřejnosti a klíčových aktérů.