home page » CONTACT

Contact

PhDr. LUDMILA VOSTŘÁKOVÁ

vedoucí oddělení zdravotně sociálních služeb

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1

tel./fax: +420 224 972 224,

e-mail: ludmila.vostrakova@mzcr.cz, www.mzcr.cz