hlavní stránka » KONTAKT

Kontakt

PhDr. LUDMILA VOSTŘÁKOVÁ

Vedoucí oddělení zdravotně sociálních služeb

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1

tel./fax: +420 224 972 224,

e-mail: ludmila.vostrakova@mzcr.cz, www.mzcr.cz