hlavní stránka » O PROJEKTU » Tým

Tým

Vedoucí projektu

Ludmila Vostřáková
jako vedoucí projektu má celkovou odpovědnost za projekt. Zajišťuje úspěšnou komunikaci na úrovni ministerstva a s klíčovými vedoucími aktivit. Také aktivně přispívá k utváření Strategického plánu pro aktivní, zdravé a důstojné stáří.

Klíčoví vedoucí aktivit

Tomáš Roubal
zodpovídá za celkové rozvržení analytických studií a sběr dat a doručení požadovaných analytických výstupů. Blízce spolupracuje s mezivládními statistickými agenturami i dalšími relevantními aktéry k poskytování zdravotních a sociálních dat. Aktivně se podílí na vytváření legislativy k dlouhodobé péči a utváření Strategického plánu.

Tomáš Roubal pracuje jako analytik v kabinetu ministra zdravotnictví. Na ministerstvu je odpovědný za novou legislativu k dlouhodobé péči a je národním expertem k dlouhodobé péči pro OECD.

Iva Holmerová
je zodpovědná za aktivity spojené s určením dobré praxe a vytvářením Příručky pro samosprávy. Společně s koordinátorkou projektu zajišťuje včasné a spolehlivé šíření informovanosti o aktivitách a výstupech projektu. Zajišťuje vztahy s ostatními českými evropskými hráči, akademickým sektorem a představiteli samospráv.

Doc. MuDr. Iva Holmerová, PhD. vede Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče na Fakultě humanitních studií University Karlovy v Praze. Iva Holmerová má rozsáhlé akademické, výzkumné i praktické zkušenosti v oblasti stárnutí a dlouhodobé péče. Vedla řadu projektů výzkumných i zaměřených na utváření politiky. Jako ředitelka Centra gerontologie má také praktické zkušenosti s přijímáním opatření pro podporu kvality a udržitelnosti dlouhodobé péče a aktivního stárnutí.

Ondřej Mátl
je klíčovým vedoucím pro koordinaci aktivit souvisejícím s vytvářením Strategického plánu pro aktivní, zdravé a důstojné stárnutí a související odborné debatě. Účastní se také vyhodnocování dobré praxe, přípravou metodologie a hodnocením dobré praxe u politik zdravého a aktivního stárnutí.

Marcela Janečková
Marcela se účastní vytváření hodnotící metodiky pro samosprávy, rozpoznávání dobré praxe se zvláštním důrazem na zranitelné skupiny a na utváření Příručky. Odpovídá za šíření informovanosti o projektu a sepsání politických instrukcí.

Projektová koordinátorka

Radka Vepřková
je odpovědná za celkovou administraci a diseminační aktivity projektu ze strany partnera (CELLO). Radka je také aktivně zapojena do identifikace dobré praxe na úrovni samospráv v rámci ČR a EU.